4 תשובות
7 ו35
המספר הראשון הוא x
והמספר השני הוא 5x
x+5x=42
6x=42
x=7
המספר השני הוא 7*5=35
***להתעלם***
7 ו 35
אנונימי
באותו הנושא: