2 תשובות
זה לא בדיוק חול זה יותר אבק. וכן עדיף לסגור כי הוא נכנס לבית בכמויות
כן לסגור גם אצלנו נכנס אבק, וכול הפללזמה הספות עור שלנו התלכלכו אז נקנו ואז שמנו עליו בגדים מיוחדים במיוחד בשבהיל הספה וסגרנו את החלון