4 תשובות
אכן
שואל השאלה:
אובך רציני?
כאילו לסגור לגמרי החלון או רק התריס?
אנונימית
אויש נו פשוט תסגרי