4 תשובות
אם אתה מתכוון למה שנקרא "סגירת חורף" אז יש מה שנקרא סגירה נפתחת


סגירות החורף הנפתחות באות לפתור את בעיית הרישוי (וגם כמובן את בעיית האור והשמש ובעיית הכסף)
בעיית הרישוי: ברוב הערים אין צורך לרישוי לסוכך נפתח.
השאלה היא מבינת החוק ומבחינת חוקי העזר העירוניים של פתח תקווה.
אנונימי
מותר מאיזו בחינה - החוק, החוק העירוני, בריאותי, מה?
שלום
מה שקובע הינו חוק התכנון והבניה, וכל סגירת מרפסת ללא היתר מהרשות המקומית, הינה עבירה על חוק התכנון והבניה.
עקרונית הקמת אוהל מברזנט/בד בחצר או על גג המבנה דורש היתר בניה, כך שכלל לא חשוב החומר.
באותו הנושא: