3 תשובות
צלע כפול צלע כפול סינוס הזוית שבין הצלעות חלקי 2
צלע כפול צלע כפול סינוס הזוית הכלואה בינהם חלקי 2או כפול חצי
צלע בריבוע כפול סינוס הזויות שליד חלקי 2*הסינוס שממול