2 תשובות
Ctrl + Alt + למעלה
ctrl+alt והחץ או למעלה או למטה (אחד מהשניים)
באותו הנושא: