תשובה אחת
כאלו הפכת את המחשה ואת רואה הכל הפוך?
כנסי ל:
לוח הבקרה\כל פריטי לוח הבקרה\תצוגה\רזולוציית מסך
ותשני את זה.