תשובה אחת
ctrl-+alt ביחד ואחד החיצים... בבת אחת...
תלוי לאיזה צד זה התהפך.. אם לימין לחצי על החץ השמאלי-ואם הפוך אז הפוך.
לכיוון הרצוי.