3 תשובות
לא
חישוב שטח של כל משולש הוא בסיס כפול גובה חלקי 2
אם המשולש הוא לא ישר זווית פשוט מורידים גובה לבסיס ומשתמשים בו