3 תשובות
נכון, במשולש ישר זווית שניצב אחד הוא 3 והשני הוא 4 אז השטח הוא ארבע כפול שלוש חלקי שתיים, שזה יוצא 6.
להזכירך 6 זה השטח, ולא גודל היתר.
גודל היתר לא משנה לחישוב השטח אלא אם אתה לוקח אותו כבסיס ומוציא ממנו את הגובה.
אגב יש עוד נוסחאות לחישוב שטח משולש, למשל:

צלע כפול צלע כפול סינוס הזווית שביניהן חלקי 2.
שואל השאלה:
אם יש לי ניצב שהוא 4, ניצב שהוא 3 ויתר שהוא 5 אז לעשות 3 כפול 4 לחלק לשתיים - יוצא 6.
ומה אם היתר לא ידוע? זה משנה משהו?
שטח משולש זה צלע כפול גובה חלקי שתיים
במקרה של משולש ישר זווית החישוב יותר קל מפני שהגוה הוא אחד מהניצבים
כלומר ניצב פול ניצב חלקי שתיים.
אנונימית
באותו הנושא: