9 תשובות
כי אנחנו גם יודעים בדיוק איפה נמצא השטח שמסומן באפור
אין עוד נתונים? אפשר תמונה?
תבדוק מה כתוב על המלבן עצמו
שואל השאלה:
לא רשום כלום על המלבן עצמו...
שטח המלבן- 2.8*8.4= 23.52
שטחי שלושת העיגולים- 6.154
ואז את מחסירה את שטחי העיגולים משטח המלבן, 23.52-6.154= 17.366 סמ"ר
אנונימי
השטח האפור זה השטח שהוא לא המלבן ולא המעגלים, אלא מה שביניהם?
6.1544 זה השטח של כל אחד מהמעגלים תכפיל בשלוש ותחסיר מהשטח של המלבן
מצטער התבלבלתי, תכפיל את שטח העיגול שיצא בשלוש, ואז תחסיר את זה מהמלבן
אנונימי
שטח עיגול אחד= 6.1544. מכפילים בשלוש= 18.4632
שטח מלבן= קוטר עיגול אחד ( צלע אחת של המלבן) כפול הקוטרים של שלושת העיגולים יחד (אורך הצלע השנייה) = 8.4*2.8= 23.52
מחסירים את שטחי העיגולים משטח המלבן= 5.0568 סמ"ר