3 תשובות
בוודאי.
אין מספיק נתונים כדי לענות על השאלה
arp