תשובה אחת
רק בגיל 16 ע"פ החוק כל אחד שמלאו לו 16 שנה יקבל ת. ז. בתנאי שימלא טופס (יש באינטרנט של רשות האוכלוסין) 2 תמונות עדכניות ולהגיע למשרד הפנים עם תעודת זהות של ההורים ששמו מופיע.