תשובה אחת
כן, אפשרי.

תגיע לסניף או תשלח אליהם פקס או שתפנה דרך האתר שלהם (צור קשר וצריך סיסמא).

תגיע איתם להסדר תשלומים.
במקרים מסויימים הם מוותרים גם על הפרשי ריבית והצמדה בעיקר אם יש סיבה מוצדקת.
אנונימי
באותו הנושא: