2 תשובות
אם אתה שכיר תמצא את המידע בתלושי משכורת שלך. אם אינך שכיר אתה יכול לבקש את המידע מביטוח לאומי דרך האינטרנט בטופס: אישור תשלומים שנתי- האישור מידע על דמי ביטוח ששילם מבוטח שאינו שכיר בשנה המבוקשת.
מצרפת לך קישור לאתר של המוסד לביטוח לאומי בו רשימת אישורים שניתנים להזמין און ליין.
אתה יכול גם דרך אשנב המידע, שנמצא בכל סניף של הביטוח הלאומי, אם קיבלת קוד אישי.
אם לא - אתה יכול לקבל קוד אישי מכל סניף של הביטוח הלאומי. רק לאחר קבלת קוד אישי - תוכל לגשת לשירותים המקוונים ולהוציא את המידע.
באותו הנושא: