5 תשובות
כותבים מה זה
זה אותו דבר רק בקיצור..
מזה זה לא מה זה
אומרים מה זה כששואלים על משהו וזאת שאלה בפני עצמה
מזה אפשר להגיד כשרוצים להגיד לך להתרחק ממשהו אז אומרים "התרחק מזה" מזה הכוונה לעצם שרוצים שניתרחק ממנו
מזה זה מ זה, תאכל מהצלחת, תאכל מזה.
מה זה הדיבור הזה?
תביא לי קצת מזה, מה אכפת לך מזה.
מה זה אמבולנס? מה זה הדבר הזה?