6 תשובות
יש אומרים שאסור ויש כאלה שמותר
שאישה במחזור היא טמאה ובית קברות זה מקום טמא
שואל השאלה:
מה זאת אומרת טמאה?
אנונימית
יכולות להכנס לתוכה רוחות רעות שמשפיעות ופוגעות..
את טמאה, זה לא קדוש, ולא מכבד.
אנונימי