3 תשובות
לא ידעתי שאסור.. אבל בטח כי בזמן המחזור הבחורה נחשבת "טמאה"
אני לא יודעת אם אסור אני רק יודעת שבת במחזור נחשבת טמאה.
אין איסור הלכתי להיכנס גם בשעת המחזור לבית הקברות.
יש הנוהגים מנהג קבלי כזה, אולם איסור אין, ומי שאינה נוהגת לפי מנהגי הקבלה בכל דרכיה - רשאית ללכת.