התמונה ברשיון Creative Commons
תשובה אחת
אפשר לראות רק IP פנימי עם ipconfig