תשובה אחת
ping www.google.com
ואז זה נותן לך את הms כל שנייה,
אם יש פינג סימן שיש קישוריות, אם אין אז אין קישוריות
באותו הנושא: