תשובה אחת
ping www.google.com
ואז זה נותן לך את הMS כל שנייה,
אם יש פינג סימן שיש קישוריות, אם אין אז אין קישוריות
באותו הנושא: