תשובה אחת
בהמשך לתשובתו של העונה מלמעלה:
בשולחן העבודה יש לך סמל של "מחשב".
לחץ עליו ומופיע לך, תחת הקטגוריה של כוננים קשיחים "כונן מקומי (c)", זה הכונן הקשיח שלך.
רשום לך למשל: 200 gb פנויים מתוך 465 gb. זה אומר שיש לך 465gb בדיסק הקשיח ומתוכם 200gb פנויים.
אחד שמבין
line:445