תשובה אחת
בהמשך לתשובתו של העונה מלמעלה:
בשולחן העבודה יש לך סמל של "מחשב".
לחץ עליו ומופיע לך, תחת הקטגוריה של כוננים קשיחים "כונן מקומי (C)", זה הכונן הקשיח שלך.
רשום לך למשל: 200 GB פנויים מתוך 465 GB. זה אומר שיש לך 465GB בדיסק הקשיח ומתוכם 200GB פנויים.
אחד שמבין