תשובה אחת
בלתי אפשרי למשתמש הרגיל, רק הצוות של פייסבוק יכול.