3 תשובות
להיות ממש אבל ממש מחונן/ת
חח... את צריכה להיות ילדה ממש אבל ממש ממש חכמה ואחת שקולטת חומר קשה ממש במהירות! מעטים מאוד האנשים שיכולים לקפוץ כיתה.. זה ממש קשה!
בקלות - קבל את החומר של הכיתה שלך של כול השנה תלמד הכול תעשה מבחן עם תוצאות מעולות והופ יקפיצו אותך כיתה.
אתה יכול אותו הדבר לעשות בבחינת בגרות.