6 תשובות
שטח משולש - אורך כפול גובה חלקי 2.
שטח מלבן - אורך כפול גובה.
שטח משולש.. בסיס כפול גובה חלקי 2
שטח מרובע.. בסיס כפול גובה..
שטח משולש- צלע כפול גובה לצלע הנ"ל ולחלק ב-2
שטח מלבן- לכפול שתי צלעות סמוכות.
משולש - גובה כפול רוחב לחלק לשתיים
מלבן - מכפלת שתיי צלעות סמוכות
רעות
שטח משולש: צלע כפול הגובה לאותה צלע לחלק ל-2
שטח מלבן: מכפלת שתי צלעות סמוכות
שטח משולש- (צלע כפול הגובה שאלייה הצלע) לחלק ל2
שטח מלבן-אורך כפול רוחב