תשובה אחת
העמידו תלמידים הרבה- תלמדו כמה שיותר אנשים
הוו מתינים בדין- אל תמהרו לשפוט בבית המשפט ולהביא לפסק דין
עשו סייג לתורה- אל תעברו על חוקי התורה בשביל שלא תרשלו בהם
אנונימית
באותו הנושא: