2 תשובות
הוו מתונים בדין: אל תמהרו לפסוק דין לפני שאתם מבררים טוב את הסיפור. עשו סייג: לתקן תקנות כדי שלא יבואו להיכשל באיסורי תורה.
שופט חייב להיות מתון וחושב בהרבה עומק, לפני גזר הדין, לא לכעוס ולפסוק מהתחושות שלו, לדקדק היטב אחר האמת.
עשו סייג-עשו גבול, אל תגזימו, למשל הורים המכריחים את ילדיהם להחמיר החמרות שלא ביקשה התורה,
מניעתם מכל מה שמותר... ויש עוד פירוש
רב שנותן שיעור תורה, צריך להזהר לא לעייף את השומעים, לא להאריך בדבריו יותר מידי, בפרט אם אנשים עובדים וצריכים לקום מוקדם.
באותו הנושא: