תשובה אחת
הוו מתונים בדיו: הכוונה לא לחרוץ מהר את הדין אלא לחקור טוב טוב.

העמידו תלמידים הרבה: הכוונה שיהיו הרבה תלמידים כי אי אפשר לדעת מי יצא טוב לכן עדיף הרבה תלמידים.

ועשו סייג הכוונה, ה זה מה שעשו חכמים, שאנשים לא יכשלו מדבר תורה, לכן חכמים עשו סייג.
באותו הנושא: