תשובה אחת
אם יש לך אפשרות תקראי לאחים/הורים ותבקשי מים
אם לא אז תקומי לאט לאט (לאט..) ותלכי לשתות ולאכול משהו מתוק
באותו הנושא: