5 תשובות
זה כיתה י יא יב
וחטיבת ביניים זה ז ח ט
תיכון
תיכון