4 תשובות
בגימנסיה הריאלית
מקיף ה'
אנונימית
קריית חינוך אמירים
אני תלמיד שם
אנונימי
אני חושבת שיש ברביבים אבל אני לא בטוחה 100%