תשובה אחת
מערך המנהלה זה מערך האחראי על ניהול כוח אדם, ניהול משאבי אנוש וניהול ותפעול במשרדים השונים בחיל האוויר. בקיצור תפקידים משרדיים.

דוגמא לתפקידים:
רכזת כוח אדם/מש"קית שלישות
מש"קית מידע
מש"קית קישור
פקידת לשכה
ראש לשכה
מש"קית ת"ש
פקידת תשלומים
באותו הנושא: