תשובה אחת
כן ברור. מלשון השם של המערך.
באותו הנושא: