תשובה אחת
חיילת במערך הטכני בחיל האוויר והחלל:
מהות התפקיד:
המערך הטכני בחיל האוויר והחלל הוא בעל השפעה ישירה על תפקודו של החיל בשל אופיו הטכנולוגי המתקדם. שירות באחד המקצועות הטכנולוגיים בחיל האוויר והחלל כולל מגוון אפשרויות העסקה בתחומי האלקטרוניקה, החשמל או המכונאות ביחידות החיל השונות.
עבודת החיילות כוללת טיפול במגוון כלים צבאיים ברמות העמקה שונות - החל מטיפול בסיסי (החלפת חלק מהכלי) ועד לתיקונים מעמיקים במעבדות. העבודה במערך כוללת מגוון פעילויות, כגון: מגע ישיר וטיפול במגוון רחב של כלים צבאיים, בכללם כלי הטיס השונים, מטוסים, מסוקים, מטוסי הובלה, מטוסי קרב ועוד.
בנוסף, החיילת אחראית למערכות מכשור ובקרה במטוסים ובמסוקים.

חיילת במערך הקורסים בחיל האוויר:
עם בחירתך לשירות בחיל האוויר, ייפתחו בפנייך אפשרויות רבות ומגוונות לשירות משמעותי בליבה המבצעית של חיל האוויר ומתן תרומה ישירה לביטחון המדינה. השיבוץ בחיל האוויר יתאפשר לפי חלוקה לתחומים על פי קריטריונים הכוללים את נתוניה של כל חיילת, העדפותיה לשיבוץ בחיל האוויר וצורכי החיל.