תשובה אחת
תלוי כמה לעומק וכמה פשוט - אבל אני יכול. בפרטי