2 תשובות
איזה של בזמן התנך?
שואל השאלה:
בהיסטוריה
אנונימית