2 תשובות
אלקטרוליזה היא פירוק כימי של חומר על ידי זרם חשמלי (ביוונית אלקטרו = חשמל, ליזיס = פירוק). אלקטרוליזיה הינה תהליך אנדותרמי, כלומר, לביצוע התהליך יש צורך באספקת אנרגיה למערכת, על ידי זרם חשמלי.ויקיפדיה
אלקטרוליזה היא פירוק כימי של חומר על ידי זרם חשמלי (ביוונית אלקטרו = חשמל, ליזיס = פירוק).
על מנת לפרק את החומר צריך אספקת אנרגיה למערכת, על ידי זרם חשמלי.
על ידי העברת זרם חשמלי בתוך מערכת נוזלים סגורה והרמטית

דוגמהעל ידי הזרמת חשמל באופן מבוקר דרך אלקטרודות למים, ניתן לפרק את המים (שהרכבם הכימי הוא H2O) לשני היסודות מהם המים מורכבים, חמצן ומימן (הוספת מלח למים תזרז את התהליך מפני שהוספת המלח תגרום להטבת ההולכה). בסוף התהליך (פירוק כימי) ייווצרו מימן וחמצן ביחס (נפחי) של 1:2 כלומר תיווצר כמות כפולה של מימן מכיוון שיש שני אטומים של מימן על כל אחד של חמצן.
ישנה עוד אפשרות אלקטורולוזה היא גם ציפויי -לדוגמה ממתכת מצפים לאלומניום
(עריכה) שימושים