6 תשובות
היום זה הושענא רבה, זה היום האחרון של סוכות וצריך להגיד את התפילה שיוצאים מהסוכה.

מחר זה שמחת תורה (שמיני עצרת), וזה יום שהוסיפו לסוכות "היום השמיני". עושים את הסעודה רגיל בבית ואין צורך לשבת בסוכה, כי זה כבר לא סוכות.

אחרי שמחת תורה יהיה אסרו חג ואח"כ החג נגמר רשמית.
שואל השאלה:
ומה זה אסרו חג?
והאם זה כמו חול מועד? (מותר ואסור את כל הדברים כמו בחול מועד?)
אנונימי
אנחנו לא מכבסים ולא כותבים בחול המועד, אז כבסנו את כל הבגדים לפני החג (אם חסר בגדים אז מותר לכבס), אבל את כל הדברים שלא עשיתם בחול המועד אסור לעשות עד חצות היום באסרו חג.
חצות היום תלוי באיזה עיר, את יכולה להסתכל בקישור ולבחור את העיר שלך.
שואל השאלה:
אז למה קיים האסרו חג? מה הסיבה
אנונימי
אסרו חג הוא יום החול שאחרי כל אחת משלוש הרגלים (פסח, שבועות וסוכות).
בימי העלייה לרגל לבית המקדש חלק מהעולים היו נשארים בירושלים גם ביום שלמחרת החג, לכן קבעו את היום הזה.
זה יוצא מיד אחרי סוכות, בליל הושענה רבה נטהגים לחמטד תורה ולשמוח כל הלילה.
יש משל:
פעם היה מלח שיגג עם בניו 7 ימים וביום השביעי היה לו קשה להיפרד מהבנים, והתחנן שישארו רק עוד יום אחד. לבסוף הם נשארו.
כך גם הקב"ה
הקב"ה, נתן לנו 7 ימים לשבת בסוכה שזה חג הסוכות, וביום השמיני היה לו קשה להיפרד מאיתנו אז אוסיף לנו עוד חג.