תשובה אחת
i wrote you a happy birthday speech
this is the first time i write happy birthday speech in english