3 תשובות
כן, כי אני מאמינה שיש צרה אז ה' יעזור, ואני מאמינה בתנ''ך ( בריאת העולם )
מאמינה באמונה שלמהה! מאמינה בו כי הוא עושה ניסים והם הוכחו בעבר מלא פעמים..
לא, כי יש תיאוריות יותר הגיוניות.