תשובה אחת
שטו טה סקזלה?
השמיים הם קשת אחת גדןלה ודקה.
^.^
חוחו סתם לא!