4 תשובות
live the life - תחיה את החיים
believe in yourself -תאמין בעצמך
your eyes are shining like the moon. העיניים שלך זוהרות כמו הירח
אנונימי
you are my sun and stars- את השמש והכוכבים שלי
i had rather to be hated for who i am than loved for who i am not
תרגום: אני מעדיף להיות שנוא בגלל מי שאני מאשר להיות אהוב בגלל מי שאני לא.

dreaming of the person you want to be, is wasting the person you already are
תרגום: לחלום על האדם שאתה רוצה להיות זה לבזבז את האדם שאתה.

just beacause you are right, doesn't mean i am wrong.
you just haven't seen life from my side
תרגום: רק בגלל שאתה צודק זה לא אומר שאני טועה, אתה פשוט לא ראית את החיים מהצד שלי.

people will rate you, shake you, and break you.
but how strong you stand, it what makes you.
תרגום: אנשים ישפטו אותך, ינערו אותך וישברו אותך, אבל איך שתתיצב מול זה, זה מה שעושה אותך.

hurt me with the truth but never comfort me with a lie.
תרגום: תכאיב לי עם האמת אבל לעולם אל צנחן אותי עם שקר.