3 תשובות
Friends share secrets. that's what keeps us close.
התרגום זה: חברים משתפים סודות, זה מה שמקרב ביננו.
אנונימית
יש בקישור מלא, אם את צריכה תרגום למשהו תכתבי כאן..
2 can keep sicret if one of them is dead