2 תשובות
בכוח מנסים להיות צרפתים אה
חרא של שפה
casse toi ^

rien ne peut apporter un reel sentiment de securite comme a la maison sauf l'amour, le vrai
שום דבר לא יכול לגרום לרגש אמיתי של בטחון כמו בבית מאשר אהבת אמת

laisse ton coeur avoir le dernier mot
תן ללב שלך להגיד את המילה האחרונה

Un jour, une personne te serrera si fort dans ses bras que tous les morceaux brises se recolleront
יום אחד, מישהו יחבק אותך כל כך חזק בזרועות שלו שכל החתיכות השבועות ידבקו מחדש

si tu aimes une personne, dis-le lui, car les coeurs sont souvent brises par les mots qui ne sont pas dit
אם אתה אוהב מישהו, תגיד לו את זה, בגלל שהלבבות לעיתים נשברים ע"י מילים שלא נאמרות

תודה לאחותי Clotaire שמדברת צרפתית שוטף