תשובה אחת
מתיחות לשרירי התאומים וחימום של המקום. עומדים על מדרגה בחצי רגל כשהעקב בחוץ ובזהירות מורידים את העקב למטה.