תשובה אחת
לא, לא ניקיון ולא כלום. בבקשה תאכלי משהו עכשיו, אחרת תפגעי בעצמך