4 תשובות
בגנים פרטיים- על כל שמונה ילדים סייעת
מעל גיל 3 וחצי- על כל 30 ילדים סייעת (גנים עירוניים)
זה לא נכון על כול 5 יש מטפלת בגניים הפרטיים.

מה החוק לגבי גנים לא פרטיים ( עריה, מתנסים כו"ד )
gd
אני חושבת שאת כל התשובות לשאלות כגון אלו מקבלים במסגרת קורס הכשרת גננות.
במערכת חינוך פרטית ( קיבוץ) צריכות להיות על 16 ילדים בגילאי 3-4 צריך גננת ושתי מטפלות?
רוז