תשובה אחת
ממליצה לפנות למרכז הרפז ולקבל שם את כל התשובות שקשורות לפתיחת גן פרטי
ד״ר ענת פלדמן מומחית סטיפס