תשובה אחת
אני חושבת שכן.. בעירייה נראה לי מתלוננים..