תשובה אחת
גיל 2-3 עומדים בצפירה מסבירים להם קצת
באותו הנושא: