תשובה אחת
כן בכיף יש לי סיכום על הלאומיות ועל בית שני